שאלות ותשובות

הגשת תביעה

שאלה:האם ניתן להגיש ערעור על פסק הדין בתביעות קטנות?

 ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי רק לאחר קבלת פסק דין מנומק מבית המשפט לתביעות קטנות. במידה והצדדים הגיעו לפשרה ובמידה שבית המשפט פסק על סיום התובענה בדרך של פשרה, לא ניתן עד כמעט בלתי אפשרי לערער על פסק הדין לבית המשפט המחוזי

שאלה:תוך כמה זמן מקבלים את פסק הדין?

לאחר שהצדדים הגיעו להסכמות או לאחר שבית המשפט פסק סכום מסוים לפיצוי, לצד המפצה ישנם 30 ימים לתשלום הסכום שנקבע בפסק הדין, זאת על מנת ולהימנע מפתיחת תיק בהוצאה לפועל לגביית החוב שנקבע בפסק הדין

שאלה:מהו פסק דין בהעדר הגנה?

במידה והנתבע בתיק קיבל את כתב התביעה מבית המשפט ובחר שלא להגיש כתב הגנה במועד שנקבע, הצד התובע יכול לבקש סעד שהוא פסק דין בהעדר הגנה. לבית המשפט סמכות באם לתת לתובע בתיק את כל מה שביקש בכתבי הטענות. בבית משפט לתביעות קטנות לרשם / לשופט בתיק יש את שיקול הדעת להחליט באם ליתן פסק דין זה או לא.

שאלה:מה קורה אם התובע לא הגיע לדיון?

תשובה: במקרה כזה בית המשפט יכול להחליט באים לקבוע מועד נוסף לדיון, למחוק את התביעה או לדחות את התביעה.

שאלה:מה קורה אם הנתבע לא הגיע לדיון?

במקרה כזה בית המשפט יכול לפסוק את כל מה שהתובע ביקש לזכותו. זאת כאמור בהנחה שהנתבע קיבל את כתב התביעה, קיבל את הזימון לדיון ובכל זאת לא התייצב לדיון.

שאלה:כמה זמן לוקחת תביעה קטנה?

תביעה קטנה מתנהלת בדרך כלל בין שלושה לשישה חודשים, זאת בהתאם לבית המשפט בו הוגשה התביעה ובהתאם ללוחות הזמנים והזמינות של השופטים בבית המשפט.

שאלה:לאילו בתי משפט מוגשות תביעות קטנות? 

 תביעות קטנות מוגשות לבתי משפט השלום. ישנם מספר לא מבוטל של בתי משפט שלום שמחולקים לפי מחוזות – מחוז צפון, מחוז מרכז, מחוז ירושלים, מחוז תל אביב ומחוז דרום.

שאלה:מהו הסכום המקסימלי שניתן להגיש בגינו תביעה קטנה?

נכון לתחילת 2020, הסכום המקסימלי שניתן לדרוש בתביעה קטנה עומד על 34,000 ש"ח.

שאלה:קיבלתי זימון לדיון. מה עושים עכשיו?

במידה והצדדים לא מגיעים לפשרה טרם מועד הדיון בבית המשפט, עליהם להתייצב בבית המשפט כפי שמופיע בהזמנה לדיון. סמוך למועד תחילת הדיון על הצדדים להיכנס ולחכות לתחילת הדיון שלהם. זאת בהתאם ללוחות הזמנים שמופיעים ליד דלת אולם הדיונים

שאלה:מה הם כללי התנהגות באולם בית המשפט?

 יש להגיע לבית המשפט בלבוש מכובד, יש לפנות לרשם / שופט במילים כבודו / כבודה או אדוני / גברתי. אין לדבר ללא רשות בית המשפט, וכשמתבקשים לדבר יש לעשות זאת בעמידה.

שאלה:מה קורה לאחר מתן פסק הדין? איך אני גובה? 

כאשר נפסק לזכות צד מבין הצדדים פיצוי כלשהו, על הצד המפצה להעביר את הפיצוי לצד הזוכה תוך 30 ימים. בדרך כלל נהוג לפנות לצד הזוכה לאחר קבלת פסק הדין על מנת ולבקש את פרטי חשבון הבנק שלו או לבקש את כתובתו לצורך משלוח המחאה בסכום הפיצוי

שאלה:לאיזה בית משפט אני צריך להגיש את התביעה שלי?

נהוג להגיש את התביעה במחוז בו ארע האירוע בגינו תובעים. לדוגמא, אם חנות אלקטרוניקה מכרה לי מוצר תקול והיא נמצאת במחוז תל-אביב, ניתן להגיש כנגד תביעה בבית משפט השלום בהרצליה, תל אביב או בת ים. אם לדוגמה אני תובע על פרסום שקיבלתי בניגוד לרצוני (ספאם), יש באפשרותי לתבוע את החברה במחוז בו היא יושבת, במחוז בו אני עובד או במחוז מגוריי.